Pracownicy administracyjni

Sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu Europejskiego wymaga, aby w proces jego tworzenia zaangażowane były wszystkie jednostki uczelni partnerskich. Dlatego też, mobilność dotyczy wszystkich pracowników. Ma ona na celu wzajemne poznanie się współpracowników na tożsamych stanowiskach, wymianę doświadczeń oraz wiedzy.

Celem trzyletniej fazy pilotażowej jest doprowadzenie do wyjazdu na uniwersytety partnerskie, co najmniej 5% pracowników administracyjnych SEA-EU.  

Każdy z uniwersytetów partnerskich SEA-EU będzie organizatorem jednego z tzw. „staff week” dla wybranych jednostek.

Kalendarz wydarzeń i szczegółowe informacje (kliknij na link) znajdują się poniżej.

Uniwersytet w Splicie, UNIST

Joint research and innovation management staff week / 18-20 maja 2021 / Full programme

Digitally Signed Credentials – przesunięte

Uniwersytet Maltański, UM

Communication – przesunięte

Uniwersytet w Kilonii, CAU

Knowledge Exchange and Technology Transfer – przesunięte

Uniwersytet w Breście, UBO

Library – przesunięte

Uniwersytet w Kadyksie, UCA

Internationalisation and Inclusion – przesunięte

Internationalisation and Sports – przesunięte