Jakość i Etyka

W skład Podkomitetu ds. Jakości i Etyki, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Splicie, wchodzą przedstawiciele każdej uczelni partnerskiej, będący ekspertami w dziedzinie zapewnienia jakości oraz etyki, a także czterej eksperci zewnętrzni. W kwestiach związanych z monitoringiem jakości projektu, Podkomitet wspiera wybrana grupa studentów należących do ESN.

Podkomitet ten sprawuje nadzór nad realizacją projektu zgodnie z planem i sygnalizuje istotne odchylenia w kwestii wyników, jakości, zgodności z harmonogramem, czy wykorzystanych zasobów. Do zadań Podkomitetu ds. Jakości i Etyki należy także wdrożenie oraz zarządzanie kwestiami etycznymi i prawnymi wszystkich procedur obowiązujących w projekcie, które dotyczą ochrony danych, bezpieczeństwa i prywatności. Członkowie Podkomitetu opracowują swoje rekomendacje opierając się na aktualnym stanie rzeczy w kwestiach uznawalności akademickiej, kwalifikacji, odpowiedzialnych badań i innowacji, uczciwości badań, etyki, jakości programów itp.

Podkomitet ten określa także zasady współpracy między partnerami oraz ustanawia procedury dotyczące dokumentacji, kontroli jakości, systemów decyzji zarządczych i procedur kontroli. Ponadto, odpowiada za opracowanie Księgi Jakości SEA-EU, w której zawarte są powyższe wytyczne oraz Księgi Etyki i Ochrony Prywatności porządkującej m.in. kwestie ochrony danych, a także wyzwań etycznych.

Członkowie podkomitetu