Obserwatorium migracji i praw człowieka

Przyjmowanie migrantów to europejska rzeczywistość, wobec której SEA-EU ma ambicje opracować zdecydowane działania. Morski i portowy charakter wszystkich instytucji partnerskich SEA-EU, zintegrowanych z sieciami handlowymi, od niepamiętnych czasów umieszczał je w samym sercu problemu migracji. W związku z tym partnerzy SEA-EU uważają, że mają realne podstawy do zajęcia się tą kwestią jako jednym ze swoich priorytetów.

Wielodyscyplinarny zespół SEA-EU Obserwatorium Migracji i Praw Człowieka organizuje obecnie swoje badania wokół 3 głównych osi.

  • Międzynarodowa polityka UE wpływająca na migracje :  granice morskie/lądowe w zakresie zarządzania przybywającymi migrantami, relacje z krajami trzecim;
  • Migranci i prawa człowieka: zmiany w ochronie praw migrantów w Unii Europejskiej XXI wieku;
  • Kryzys zarządzania UE w dziedzinie migracji