Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich

Komisja Europejska wyjaśnia czym są Uniwersytety Europejskie

Europejskie szkoły wyższe to międzynarodowe partnerstwa, które będą uniwersytetami przyszłości wspierającymi europejskie wartości i tożsamość europejską. Zrewolucjonizują one europejskie szkolnictwo wyższe pod względem jakości i konkurencyjności.

Wyniki zaproszenia z 2019 r. zostały już opublikowane. Spośród 54 zgłoszeń wybrano 17 Uniwersytetów Europejskich obejmujących 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich.

Pierwszych 17 aliansów

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnym sojuszu kliknij na jego logo.