Komunikacja

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do pomyślnej realizacji projektu. Zarówno ta zewnętrzna, jak i wewnętrzna przyczyniają się do powodzenia przeprowadzanych działań w makro i mikro skali. Osoby pracujące w różnych grupach roboczych i realizujące przypisane im zadania potrzebują odpowiednich narzędzi do bezpiecznej, efektywnej i etycznej współpracy. Właśnie dlatego w SEA-EU wybieramy narzędzia wolnego oprogramowania. Ponadto, w dzisiejszych czasach, kiedy telepraca jest coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu, ważne jest, aby eksperymentować i tworzyć wirtualne platformy komunikacji, które pozwolą nadążyć za współczesnością.

Szczególnie istotna dla naszego projektu jest komunikacja zewnętrzna. Zależy nam na tym, aby SEA-EU było widoczne na arenie Europejskiej, a także międzynarodowej, dlatego działaniami to zapewniającymi zajmuje się Podkomitet ds. Rozpowszechniania oraz Podkomitet ds. Tożsamości. Pragniemy, aby obywatele nie tylko słyszeli o Uniwersytecie Europejskim SEA-EU, ale także mogli brać udział w prowadzonych przez nas  aktywnościach. W tym celu tworzymy warsztaty, konkursy, kursy, hackatony, sieci społecznościowe i inne aktywności dostępne dla szerokiej publiczności.