Mobilność


Podkomitet ds. Mobilności, pod przewodnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, składa się z przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej każdej z uczelni partnerskich oraz sześciu przedstawicieli studentów (po jednym na każdą uczelnię).

Podkomitet ds. Mobilności koordynuje działania w zakresie mobilności pomiędzy partnerami SEA-EU, na wszystkich poziomach docelowych (studenci, pracownicy akademiccy i nieakademiccy) i edukacyjnych (licencjat, magister, doktorat). W szczególności zajmuje się zapewnieniem zbieżności praktyk na uniwersytetach partnerskich w celu ułatwienia procesu mobilności, a także stworzeniem kursów szkoleniowych i działań, w celu rozwoju wirtualnej mobilności i internacjonalizacji w kraju, we współpracy z Podkomitetem ds. Kształcenia.