evento

Staff Week: Szkoła Zarządzania i Biznesu (UBO) 2 March 2020


Profil uczestników:

  • dziekani i prodziekani wydziałów ekonomicznych,
  • wykładowcy oraz koordynatorzy programów MBA i innych kursów biznesowych.

Mile widziani są również pracownicy administracyjni, aby mogli przypatrywać się pracy zespołu administracyjnego UBO oraz uczestniczyć w różnych działaniach.

 

Główne cele:

  • wzajemne poznanie się osób pracujących na uniwersytetach aliansu SEA-EU;
  • rozpoznanie możliwości współpracy w m.in. dziedzinach, tak jak: edukacja, w tym mobilność wirtualna; mobilność nauczycieli; mobilność pracowników administracji; utworzenie wspólnego dyplomu; współpraca w zakresie badań.