evento

Staff Week: Biblioteka (UBO), przełożone 15 June 2020


Uniwersytet Zachodniej Bretanii, 15 – 19 czerwca 2020 (przełożone)

 

Profil uczestników:

pracownicy biblioteki, tj. bibliotekarze oraz studenci pracujący w bibliotece

 

Główne cele:

  • wymiana pomysłów,
  • ustalenie wspólnych standardów wśród partnerów SEA-EU,
  • wzmocnienie sieci kontaktów,
  • mobilność studentów i pracowników biblioteki.