evento

Staff week: Umiędzynarodowienie i integracja (UCA), przełożone 7 September 2020


Uniwersytet w Kadyksie, 7 – 11 września 2020 (przełożone z marca)

 

Profil uczestników:

pracownicy administracyjni ds. umiędzynarodowienia i integracji

 

Główne cele:

  • wymiana doświadczeń w miejscu pracy związanych z zagadnieniem integracji;
  • wymiana przykładów dobrych praktyk oraz złożonych wniosków.