evento

Staff Week: Umiędzynarodowienie i sport (UCA), przełożone 6 July 2020


Uniwersytet w Kadyksie, 6 – 10 lipca 2020 (przełożone)

 

Profil uczestników:

pracownicy administracyjni jednostek sportowych na uniwersytetach aliansu SEA-EU

 

Ogólne cele:

  • wyznaczenie wspólnych standardów,
  • wzmocnienie sieci kontaktów,
  • zapoczątkowanie wspólnych projektów,
  • wymiana dobrych praktyk.