evento

Staff Week: Poświadczenia Podpisywane Cyfrowo (UNIST), przełożone 4 May 2020


Uniwersytet w Splicie, 4 – 6 maja 2020 (przełożone)

 

Profil uczestników:

pracownicy administracyjni uniwersytetów partnerskich SEA-EU

 

Główne cele:

  • zapoznanie się oraz przetestowanie Europejskiej Karty Studenckiej (ESC) oraz innych narzędzi wspierających mobilność;
  • przygotowanie oraz wdrożenie koncepcji systemu poświadczeń podpisanych cyfrowo Europass.